Kool

Door haar werking is actieve kool in staat bepaalde componenten uit een gas of luchtstroom te halen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met:

• De aard van de componenten;
• De concentratie
• De luchtvochtigheid. Niet hoger dan 70%
• Door haar werking is actieve kool in staat bepaalde componenten uit een gas of luchtstroom te halen.
• De Temperatuur. Niet hoger dan 60graden Celsius

Onderstaand geven wij u een overzicht van stoffen, waarvan bekend is hoe zij met actieve kool reageren. Wij maken u erop attent dat er hier geen onderscheid gemaakt wordt tussen de vele mogelijkheden van toe te passen actieve kool. Met andere woorden: de verwijdering van de gegeven componenten kan geschieden op basis van adsorptie door thermisch of chemisch geactiveerd kool, maar ook door oxidatie van standaard kool of door een chemische reactie met geïmpregneerd kool.

Download pdf CFI-Adsorptie